top of page

Kløvheim Ungdomslag

Kløvheim Ungdomslag vart skipa 

I føremåla til laget står det følgande:

1. Kløvheim F Ungdomslag er eit frilyndt lag der barn og ungdom kan drive med meiningsfylte og allsidige fritidsaktivitetar. Arbeidet skal vere i samsvar med føremålet og prinsipprogrammet til Noregs Ungdomslag.

2. Laget skal vere aktiv medspelar i utvikling av eit levande og godt nærmiljø for alle aldersgrupper i Kløvheim Skulekrins(avgrensing av dekningsområdet)

3. Laget skal legge vekt på samarbeid med andre ungdomslag, fylkeslaget og Noregs Ungdomslag for å styrkje sams kulturelle og økonomiske føremål.

 

Ungdomshuset blir nytta til å avholde forskjellige arrangement for barn og unge. Det blir arrangert alt frå kurs, musikk arragement og pub. Ungdomshuset er i stadig utvikling og laget jobbar for at tilboda skal tilrettelagt dagens ungdom.

Her finn du kontakt detaljar dersom du ønskjer å leige huset

 

Utleige og informasjon:

Bjørn Magne Hauge

Tlf: 95914512

E-post: kontakt@klovheimungdomslag.no

Prisar for utleige dersom ein ikkje er medlem:

Heile huset : 5000 kr m utvask, 3000 kr uten utvask. maks kapasitet 100- 200 pers

Småsal: 1500 m utvask, 750 kr uten utvask. maks kapasitet 50-60 pers

Prisar for medlemmar:

Heile huset: 2500 kr uten utvask, fullpris med utvask.

Småsal: 500 kr uten utvask, fullpris med utvask

bottom of page